A miniszter kiemelte: a módosított Nat ötvözi a legmodernebb, legeredményesebb nemzetközi pedagógiai gyakorlatot a magyar oktatás hagyományaival és értékeivel, és erősíti a nemzeti identitást.  
 
A módosított Nat minden magyar gyermeknek lakóhelytől, társadalmi és szociális helyzettől függetlenül biztosítani kívánja ugyanazokat a lehetőségeket - mondta.  Kiemelte a megváltozott Nat által szintén rögzített ismeretek átadását, amelyek a harmonikus családi élet kialakításához szükségesek.
 
A tárca vezetője célként jelölte meg, hogy a hagyományos, európai értékeket és modern oktatást ötvöző magyar oktatás, és a köznevelés rendszeréből kilépő fiatalok 2030-ra a világ élvonalába kerüljenek.
 
A módosított dokumentum a humán tárgyak esetében új tartalmakkal, szerkezettel, modern eszközökkel járul hozzá a nemzeti önazonosság kialakításához - fűzte hozzá.
 
A természettudományos tárgyak esetében "sience-típusú" tananyagot állítottak össze, hogy a diákok érdeklődését még inkább elnyerjék - mondta.

Elkészült a módosított Nemzeti Alaptanterv
Fotó: MTI
 

Az idegennyelv-oktatásban az eddigieknél hatékonyabb eszközökkel szeretnék növelni az eredményességet - ismertette. Hangsúlyozta, hogy meg kívánják teremteni a digitális kultúra és a modern munkaerő-piaci elvárások egységét.
 
Megjegyezte: a módosított Nat csökkentheti a lemorzsolódást is, a végzettség nélküli iskolaelhagyást.
 
Hajnal Gabriella, miniszteri biztos úgy fogalmazott: a módosított Nat középpontjában a gyermek és a pedagógus áll.
 
Ismertette: csökken a tanulók óraszáma, és a korábbi szabályozástól eltérően évfolyamonként meghatározzák a diákok maximális heti óraszámát.  Az alsó tagozat első három évében ez 24 óra lesz, amiből 22 a kötelező. Jelezte, hogy a maximumban már benne van a heti öt testnevelés óra is.
 
A 11-12. évfolyamon összesen a maximum óraszám 34 óra lesz, a kötelező ebből 11. évfolyamon 25, a 12. évfolyamon 24 óra. Ehhez jön még négy kötelezően választható tárgy, a korábbi fakultációknak megfelelően, illetve választható tárgyként négy illetve öt óra plusz.
 
Cáfolta, hogy megszűnnének tantárgyak, így a médiaismeret, mint kötelezően választható tárgy is megmarad, mostantól két évfolyamon is lehet majd tanulni. A 8. és 12. évfolyamon jelenik meg az állampolgári ismeretek, amely gyakorlatorientált információkat kíván közvetíteni, így például megtanulják a diákok, hogyan kell használni az ügyfélkaput.
 
A digitális kultúra, a korábbi informatika, valamint a technika tantárgyak is megújulnak.
 
Lehetőség lesz a természettudomány elnevezésű integrált tárggyal kiváltani a kémia, fizika és biológia tárgyakat, és tartalmi megújuláson esett át a magyar nyelv és irodalom, a történelem, az ének-zene tárgyak.  
 
Jelezte: elkészültek az új kerettantervek is, amelyeket a minisztérium és az Oktatási Hivatal honlapján napokon belül közzé tesznek. Az átdolgozott tankönyvek is időben rendelkezésre állnak majd - ígérte a miniszteri biztos.
 
A kiosztott háttéranyag szerint a tankönyvellátás felkészült a változások kezelésére, zavartalan lesz az ellátás a következő tanévre is.
 
A módosított Nat az 1., 5. és 9. évfolyamon felmenő rendszerben a 2020/2021-es tanévtől lép életbe.

Elkészült a módosított Nemzeti Alaptanterv
Illusztráció (Fotó: Pixabay)
 

Maruzsa Zoltán, köznevelési államtitkár közölte: a módosított dokumentum további feladatokat ad majd a pedagógusképzés és továbbképzés területén. A megváltozott tartalmakra megfelelően fel kell készíteni a pedagógusokat - hangsúlyozta.
 
Megjegyezte: a változások az érettségi szabályozását is érintik majd, a vonatkozó pontokat az év második felében rendezni kívánják.